TJS: Tuji jezik stroke na začetni stopnji italijanščine – vloge učnega prevajanja

  • Ime in priimek: Darja Mertelj
  • Institucija: Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
  • Ključne besede: Tuji jezik stroke na začetni stopnji, italijanščina, materinščina, prvi tuji jezik, učno prevajanje
  • Predmetno področje: Italijanski jezik stroke

Kratek opis

V prispevku avtorica prikaže, kdaj in kako uporablja učni prevod kot pripomoček v procesu učenja italijanščine kot tujega jezika stroke na začetni stopnji, v okvirih višješolskega strokovnega izobraževanja. Oriše, v katerih primerih in s kakšnimi tipi nalog se odloča, da uporabi materinščino oz. prvi jezik učencev, pogosto gre za njihov prvi tuji jezik (angleščino). Pri svojih odločitvah izhaja iz nekaterih Lewisovih postavk v zvezi s poučevanjem in učenjem besedišča in sporazumevalnih koščkov besedil (Lewis 1993, 1997). Da bi bil proces učenja učinkovitejši, naloge z uporabo materinščine oz. prvega jezika vključuje v nize drugih nalog, pri čemer izhaja iz nekaterih principov na dejavnostih osredinjenega učenja (task-based learning, Ellis 2003; Edwards in Willis 2005), predvsem tega, da ima dejavno učenje višji motivacijski naboj za učence. Za prikaz tega primera dobre prakse, kljub temu, da številni strokovnjaki ne podpirajo ideje o uporabi materinščine pri pouku tujega jezika (stroke), se je odločila, ker so se prav naloge s “souporabo” materinščine v preteklih 8 letih njene prakse na tem področju izkazale kot najbolj priljubljene med popolnimi začetniki in najbolj činkovite v nadvse omejujočih okvirih 40-50 kontaktnih ur.

Comments are closed.

IKT za potrebe učenja in poučevanja

%d bloggers like this: