TJS: Tuji jezik stroke na začetni stopnji italijanščine – naučljivost in preverjanje znanja

  • Ime in priimek: Darja Mertelj
  • Institucija: Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
  • Ključne besede: Tuji jezik stroke, začetne stopnje, italijanščina, preverjanje, tipologija nalog, naučljivost
  • Predmetno področje: Italijanski jezik stroke

Darja MerteljKratek opis

V prispevku avtorica prikaže, kaj so bili njeni dvomi pri odločitvah, katero znanje preverjati in s kakšnimi nalogami, v okvirih pisnega in ustnega, sprotnega in končnega preverjanja znanja italijanščine kot tujega jezika stroke na začetni stopnji (v okvirih višješolskega strokovnega izobraževanja). Oriše tipe nalog, s katerimi preverja razumevanje in produktivno znanje ali kombinacijo obojega. Pri svojih odločitvah izhaja iz splošnih opisnih ciljev ravni A1 in A2 po SEJO (Council of Europe, 2001), in kompetentnih ciljev pri predmetu Strokovna terminologija v tujem jeziku III. Pri odločitvah igra pomembno vlogo tudi njena ocena, ali je določena snov naučljiva v okviru 40-50 kontaktnih ur letno, brez institucionaliziranega nadziranja samostojnega učenja / dela učencev. Pokaže tudi, kakšnih tipov nalog sploh ne vključuje v preverjanje, katerim s izogiba, katere so priporočljive, vendar se v preteklih letih niso obnesle ter poda utemeljitve za te odločitve. Zaradi vsega navedenega se pogosto odloča, da preverja znanja v najvišji meri ob besedilih, ki so bila predhodno obravnavana na kontaktnih urah ali so bila del pregledanih domačih nalog, zaradi česar ta predstavitev morda ni primer dobre prakse, vsekakor pa odraža iskanje čim boljših rešitev v kontekstu poučevanja, ki je daleč od optimalnega.

Comments are closed.

IKT za potrebe učenja in poučevanja

%d bloggers like this: